Tag: the game kitchen - Neo Fusion

Tag: the game kitchen

Análise

Blasphemous 2
Uma bela sequência para um dos metroidvanias mais legais dos últimos anos.